עברית English  
 
פרוייקטים
< חזרה לדף קודם
ייצוג ילדים

ייצוג נפרד של ילדים ונוער בסיכון ובמצוקה בבית משפט

על הפרויקט:

ילדים במצבי סיכון ומצוקה שונים נדרשים פעמים רבות לבוא במגע עם החוק ועם בתי המשפט. כך למשל, ילדים אשר הוריהם נמצאים בהליכי גירושין קשים ומכאיבים, ילדים אשר הוריהם אינם מספקים את הדרוש להם, לעתים אף מתעללים בהם והמדינה מבקשת את הוצאתם מרשות הוריהם וכיו"ב.

על מנת לסייע לילדים רבים אלה, ומתוך הכרה בחשיבות השימוש בכלים משפטיים לצורך הגנה על ילדים, השמעת קולם ושמירה על זכויותיהם, הקימה המועצה לשלום הילד פרויקט ייצוג משפטי של קטינים בבהמ"ש. שירות זה, על אף חשיבותו (זאת בניגוד למדינות מערביות אחרות, שם זכותם של קטינים לייצוג), אינם ניתנים ע"י גורם רשמי כלשהו במדינת ישראל.
ילדים זקוקים לעתים לייצוג משפטי ממש, כאשר, לדוגמא, הפגיעה בהם נעשתה ע"י אחד מהוריהם וכתוצאה מחשיפתה יש לפעול על מנת להגן עליהם. במקרים כאלה נדרש בית המשפט להכריע מי יהיה האחראי על הילד, במקום הוריו, האם יתגורר בפנימייה או במשפחה אומנת וכו'. המועצה מעניקה לקטין את התמיכה המשפטית ואת הסיוע אשר להם הוא זקוק. עו"ד מטעם הפרויקט מייצג את הילד בהליך המתנהל בעניינו בבית המשפט, מסייע לקטין להביע את רצונו ומסייע לבית המשפט להגיע להחלטה הטובה ביותר עבור הקטין.

ילדים להורים גרושים או הורים הנמצאים בהליכי גירושין, היא קבוצה גדולה נוספת של ילדים אשר זקוקים פעמים רבות לייעוץ משפטי נפרד. בשנת 2003 נמנו למעלה מ – 12,000 ילדים אשר הוריהם התגרשו או היו בהליכי גירושין! במקרים בהם סכסוך הגירושין קשה וממושך וההורים עושים שימוש בילדיהם כ"כדור משחק", הילדים עלולים לסבול מטראומה העשויה לפגוע בהתפתחותם. בהליכים אלה קיימת חשיבות רבה לייצוגו הנפרד של הילד, אשר ידאג ויבטיח כי האינטרסים הנפרדים של הקטין יישמרו. שירות זה הוא הניתן ע"י המועצה במסגרת הפרויקט האמור.

פרויקט הייצוג משמש, בראש ובראשונה, כמודל ראוי (מודל אשר נוסה בשטח, שופר והותאם לצורכי הילדים) להענקת שירותים משפטיים לקטינים. מודל זה יוכל לשמש בידי המדינה, אם וכאשר תחליט לקחת על עצמה מתן שירותים אלה לאוכלוסיית הילדים והנוער.

הפעלת הפרויקט והגעתו לתודעת הפועלים בשטח (שופטים, שוטרים, פרקליטים, עובדי רווחה וכו') תורמות להטמעת צורכיהם של ילדים, קשייהם, זכויותיהם והמורכבות המיוחדת הנדרשת לשם טיפול בקטינים,  בקרב כל אותם בעלי מקצוע הבאים במגע יומיומי עם קטינים.
חשוב לציין כי הפרויקט כולו ממומן באמצעות תרומות בלבד ואינו נתמך בידי גורמים ממשלתיים כלשהם. עצמאות זאת מאפשרת מתן ליווי הולם וייצוג אובייקטיבי בהתאם לאינטרסים ולצרכים של הקטינים בלבד.


אוכלוסיית היעד
אוכלוסיית היעד כוללת את כלל הילדים ובני הנוער עד גיל 18, מכל רחבי הארץ אשר -
א. נפתחו בעניינם הליכים משפטיים ע"י המדינה (הליכי אימוץ, מינוי אפוטרופוס, הליכי טיפול והשגחה להוצאת הילד מרשות הוריו וכיו"ב).
ב. ילדים אשר מעורבים בהליכים משפטיים העשויים להשפיע על חייהם ויש ניגוד אינטרסים בינם לבין הוריהם (בהליכי גירושין, בתביעות אבהות וכיו"ב).


כדוגמא לשירות הניתן לילדים הזקוקים לייצוג משפטי, נתאר תיאור קצר של מקרה:
עו"ד מטעם המועצה מונתה לשמש כאפוטרופסית לדין של שני ילדים, אחים, בני 9 ו – 11. הילדים חיו עם אמם, לאחר גירושים סוערים בין הוריהם. השנאה הקשה שבין ההורים הביאה להסתות של הילדים ע"י אמם, כנגד אביהם. ההסתות הביאו לכך שהילדים ניתקו כל קשר עם אביהם ובמשך כשנתיים סירבו להיפגש אתו. המומחים אשר אבחנו את הילדים סברו כי יש חשש לפגיעה בהתפתחותם הרגשית והנפשית של הילדים אם לא יחדשו את הקשר עם אביהם ולכן בקשו מבית המשפט להוציא את הילדים מרשות אמם ולהעבירם לתקופה של מספר חודשים למעון מיוחד לילדים במצבי סיכון ומצוקה. הילדים הביעו התנגדות נחרצת להוצאתם מרשות אמם ולא הבינו מדוע עליהם "להיענש" ולהישלח למעון. עורכת הדין מטעם המועצה שייצגה את הקטינים נפגשה עמם וכן עם כל אחד מההורים, שוחחה עמם ולבסוף הציעה לבית המשפט לקיים מספר מפגשים טיפוליים כפויים, בהם יוכנו הילדים למפגש מחודש עם אביהם. זאת, במקום הוצאתם למסגרת חוץ-ביתית. בית המשפט קיבל את ההמלצה ומינה פסיכולוג בכיר אשר ינהל את המפגשים האמורים. עורכת הדין השתתפה בכל אחד מן המפגשים ודאגה להבאתם של הילדים לאותם מפגשים, על אף הקשיים שהערימה האם. נוכחותה בכל המפגשים סייעה לצדדים לתת אמון במטפל והביאה לשיתוף פעולה מצוין. בתום אותו חודש נפגשו הילדים עם אביהם, בפגישה
מרגשת שהבהירה עד כמה הקשר עם אביהם חשוב להם. מאז אותו מפגש נמצאים הילדים בקשר תקין ונורמלי עם אביהם. עורכת הדין הוסיפה וליוותה את המשפחה במשך כל השנה הראשונה לחידוש הקשר.

במסגרת הפרוייקט מיוצגים ילדים ונוער במגוון הליכים אזרחיים:
הליכים לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה)

• הליכים הנוגעים לאבחון וטיפול פסיכיאטרי של בני-נוער, בניגוד לרצונם, בין בדרך של אשפוז ובין בדרך אחרת;
• הליכים הנוגעים לדרכי טיפול אחרים בילדים ובני נוער, לרבות, השמה חוץ ביתית, מקום בו יש צורך לייצוג נפרד לקטין, בין בשל ניגוד אינטרסים או רצונות בין ההורים לבין הילדים, או בין שירותי הרווחה לבין הילדים, או בשל סיבות אחרות;

הליכים בין הורים פרודים או גרושים, הקשורים במקום משמורתם של הילדים והסדרי הראייה עמם.
הליכים אחרים הקשורים בילדים ונוער, מקום בו יש ניגוד אינטרסים ו/או רצונות בינם לבין הוריהם.