עברית English  
 
פרוייקטים
< חזרה לדף קודם
פרוייקטים שהסתיימו

ניידת זכויות לחטיבות ביניים
ניידת זכויות הילד לבני הנוער, אשר יועדה לתלמידי חטיבות הביניים, נוסדה לאור הצלחתה הרבה של ניידת זכויות הילד לילדים הצעירים, נוסדה לאור הצלחתה הרבה של ניידת זכויות הילד לילדים הצעירים.
חשיבות הניידת במתן כלים אשר יאפשרו לבני הנוער להתמודד במצבים שונים בהם זכויותיהם או זכויות חבריהם נפגעו, ובהעלאת המודעות לאחריותם במימוש הזכויות , ובהעלאת המודעות לאחריותם במימוש הזכויות.
צוות הניידת הורכב ממדריכים מנוסים אשר הוכשרו לתפקיד ע"י המועצה לשלום הילד.
הפעילות הועברה בקבוצות קטנות של 15-20 ילדים בצורה חווייתית ומגוונת וכללה הפעלות יצירתיות ודיון מעמיק. וכללה הפעלות יצירתיות ודיון מעמיק.
הזכויות בהן התמקדה הפעילות:
·     הזכות לזהות
·     הזכות להבעה עצמית
·     הזכות להשתלבות בחברה
·     הזכות למניעת ניצול
·     הזכות לפרטיות
·     הזכות להתחשבות משפטית
·     הזכות לחינוך
הניידת פעלה בכל רחבי הארץ במטרה להגיע לכמה שיותר בני נוער ולהעלות מודעותם לזכויות הילד ולמושג האחריות. במטרה להגיע לכמה שיותר בני נוער ולהעלות מודעותם לזכויות הילד ולמושג האחריות.
ניידת זכויות הילד לבני הנוער הוקמה בזכות השותפות עם קרן אדמונד ונדין דה-רוטשילד, ובסיוע חיים לוי, גלידת שטראוס, מכון תכנים והראל חברה לביטוח.

שיח ילדים כלכלי - פרוייקט של המועצה לשלום הילד בשיתוף המוסד לביטוח לאומי.
מטרת הפרויקט היא לשתף ילדים ובני נוער בשיח הציבורי על המצב הכלכלי ועל הפערים החברתיים הגדולים הנובעים ממנו, לאפשר להם לשוחח על הנושא בחופשיות ולהביע את עמדותיהם תוך הכרת המושגים המרכזיים בשיח זה.

רל"י
רל"י- רשת ארגונים לילדים צעירים הינה רשת עבודה אשר הוקמה ביוזמתה של המועצה לשלום הילד בשיתוף ובמימון קרן ברנרד ואן ליר מהולנד. 
הרשת אגדה ארגונים וגופים מגוונים, העובדים עם ילדים צעירים בישראל  (לידה עד גיל שמונה) או עוסקים בעניינם, מכל התחומים, המגזרים, הדתות וקבוצות ההשתייכות.
הרשת פעלה לקידום הידע וההשקעה במערכות השירותים לילדים הצעירים, תוך דגש על עיצוב מדיניות כוללת והגברת שיתוף הפעולה בין כל הגורמים העוסקים בנושא.
מטרת העל של רל"י היתה שיפור וקידום מצב הילדים הצעירים בישראל תוך השפעה על מעצבי המדיניות. מן השאיפה ליישום מטרה זו נגזרות מטרות המשנה הבאות:
 יצירת קשרים בין כל הארגונים החברים תוך הפריה הדדית של ידע וניסיון
 יצירת לובי חזק שיצור פוקוס על תחום הילדים הצעירים ויגרום לשינוי בעל מסה קריטית.
 איסוף, ריכוז ידע והפצתו מול ובין הארגונים החברים.
 שיפור איכות השירותים הניתנים לילדים צעירים, שיפור תפקודם וזמינותם.
 השפעה על מדיניות תומכת ומיטיבה עם ילדים צעירים
הצלחות בשטח:
 עבודת לובי מול הכנסת - רל"י ככוח משמעותי במניעת הקפאתו החוזרת של חוק פעוטות בסיכון
 יום עיון-לאן צועדים ילדי הגן? - עסק בנושא המסגרות השונות הקיימות בגילאי חובה
 רל"י כמפיץ מידע – כתיבת והפצת רשתון, פיתוח תקשורת בין הארגונים