עברית English  
 
פרסומים
< חזרה לדף קודם
רווחה וכלכלה
 
  השלכות מצוקה כלכלית על ילדים בישראל (1994)
<- מידע נוסף

ערכו: מרים גילת וד"ר יצחק קדמן

תקציר הרצאות ולקט מאמרים הנוגעים...

   
  תשלומי העברה ותמיכות למשפחות עם ילדים בפרספקטיבה משווה (2002)
<- מידע נוסף

כתבו: ד"ר ג'וני גל וד"ר אשר בן אריה

מטרתו של מאמר זה לבחון את אופן התמודדותה...

   
  בזכות האוניברסליות בקצבאות ילדים (1995)
<- מידע נוסף

ערך: ד"ר אשר בן-אריה

ייעוץ: פרופ' אברהם דורון

חוברת זו מספקת בסיס...